Da­lai La­ma: Flyk­ting­ar i Eu­ro­pa ska åter­vän­da

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES - FO­TO: JOHAN NILSSON/TT

MALMÖBESÖK Da­lai La­ma hop­pas att flyk­ting­ar i Eu­ro­pa på sikt ska kun­na åter­vän­da till si­na hem­län­der. Det­ta meddelar han un­der ett Sve­rige­be­sök. – Så små­ning­om ska de åter­vän­da till si­na hem­län­der och åter­upp­byg­ga dem, sä­ger Ti­bets and­li­ge ledare som är i Sve­ri­ge för förs­ta gång­en se­dan 2011.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.