Fär­re skrevs in på sjuk­hus

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

I fjol sked­de om­kring 1 440 000 in­skriv­ning­ar på sjuk­hus i Sve­ri­ge. Det är runt 56 000 fär­re än året fö­re, en­ligt So­ci­al­sty­rel­sen. »Vå­ra re­gis­ter kan in­te sva­ra på or­sa­ken till det­ta men sam­ti­digt som minsk­ning­en i slu­ten­vår­den har vi sett en ök­ning i in­rap­por­te­ring­en i den öpp­na vår­den«, sä­ger Cla­ra Lars­son, sta­tisti­ker på So­ci­al­sty­rel­sen, i ett press­med­de­lan­de.

Hjärt- och kärl­sjuk­do­mar var de van­li­gas­te di­a­gno­ser­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.