Ing­en fristad för havs­djur

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER UTRIKES -

Det blir ing­en fristad för va­lar och and­ra utrot­nings­ho­ta­de havs­djur i söd­ra At­lan­ten, rap­por­te­rar The Gu­ar­di­an.

För­sla­get bloc­ke­ra­des av 25 län­der, sam­ti­digt som fle­ra län­der val­de att in­te läg­ga sin röst un­der den in­ter­na­tio­nel­la val­fångst­kom­mit­teén mö­te i Bra­si­li­en. Det re­sul­te­ra­de i att för­sla­get miss­lyc­ka­des med att få de två tred­je­de­lar­na av rös­ter­na som kräv­des för att få ige­nom för­sla­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.