Ut­sträck­ta hän­der­na tas säl­lan emot

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER UTRIKES -

Hur ska riks­dags­par­ti­er­na kom­ma över­ens i re­ge­rings­frå­gan? Ton­gång­ar­na har va­rit stund­tals hår­da i me­nings­ut­by­tet in­för va­let. kal­lar »ex­tre­mist­par­ti­er«.

Jonas Sjöstedt (V) re­a­ge­ra­de: »Det finns nå­got de­spe­rat över Li­be­ra­ler­nas age­ran­de. Det är en då­lig idé. Det här skul­le va­ra en gå­va till Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. «

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.