1

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER UTRIKES -

Yttre sig­na­ler, som ett sam­tal, sms el­ler en kol­le­ga, får dig att änd­ra vad du gör och job­bar med. Det gör att du job­bar med fle­ra oli­ka upp­gif­ter i ta­get och lätt tap­par kon­cent­ra­tio­nen. Du kän­ner of­ta att du in­te får nå­got gjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.