Gå ut el­ler stan­na in­ne? Så blir hel­gens vä­der

Metro Sweden (Malmö) - - SIDAN 1 -

Röd­vin. Nu bör­jar det bli kal­la­re och mör­ka­re, vil­ket för mig in­ne­bär långa kväl­lar med tän­da ljus och någ­ra glas röd­vin som den främs­ta sys­sel­sätt­ning­en när man ska um­gås med and­ra. Här är någ­ra fi­na stäl­len att be­sö­ka.

FOTO: IBL

Dru­vor­na är skör­da­de. Och nu stun­dar hös­ten som är en per­fekt tid för ett glas rött.

Text: John Gra­nath → Stu­dent

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.