En­sam­kom­man­de hem­lö­sa

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

Frå­gan om den om­strid­da gym­na­si­e­la­gen prö­vas nu i Mi­gra­tions­ö­ver­dom­sto­len. I vän­tan på be­slut har många en­sam­kom­man­de in­te rätt till bo­stad, vil­ket har lett till en akut si­tu­a­tion med många hem­lö­sa ung­do­mar i fle­ra kom­mu­ner, rap­por­te­rar Ekot i Sve­ri­ges Ra­dio.

Över 8 400 per­so­ner har hit­tills an­sökt om up­pe­hålls­till­stånd för att gå gym­na­si­et. Av dem har un­ge­fär 5 000 fått avslag på asy­lan­sö­kan i al­la in­stan­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.