Re­stau­rang­at­tack var hämnd

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

Den 22-åri­ge man som miss­tänks för att ha kas­tat at­trap­per av brand­bom­ber mot en re­stau­rang i Äng­el­holm i ok­to­ber för­ra året åta­las nu. Man­nen sä­ger själv att han är an­häng­a­re till IS och skul­le häm­nas på Sve­ri­ge.

Brot­tet be­döms dock in­te som ter­ro­rist­brott ut­an 22-åring­en åta­las miss­tänkt för bland an­nat grovt ola­ga hot samt miss­han­del al­ter­na­tivt vål­lan­de till kropps­ska­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.