Kas­sör an­mäls för för­sking­ring

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

En kas­sör i en för­e­ning i Ös­tersunds kom­mun har po­li­san­mälts och miss­tänks för att ha ta­git hund­ra­tu­sen­tals kro­nor ur för­e­ning­ens kas­sa un­der två år.

»Vi vet i dag in­te ex­akt hur myc­ket peng­ar som för­svun­nit, men det hand­lar om i stor­leks­ord­ning 500 000-1 000 000 kro­nor«, skri­ver för­e­ning­ens ord­fö­ran­de i ett press­med­de­lan­de, rap­por­te­rar Ös­tersundsPos­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.