En an­hål­len för stöld av kung­akro­nor

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES - TT FOTO: PO­LI­SEN

En per­son har an­hål­lits miss­tänkt för stöld av re­ga­li­er i Strängnäs dom­kyr­ka i ju­li i år, med­de­lar Åklagar­myn­dig­he­ten. Den miss­tänk­ta per­so­nen greps och an­hölls på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen. Karl IX:s och drott­ning Kristi­na den äl­dres be­grav­nings­re­ga­li­er har där­e­mot in­te åter­fun­nits. Åklagar­myn­dig­he­ten sä­ger att sö­kan­det på­går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.