»Många upp­le­ver att vår­den har satts på hjul.«

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES - FOTO: ERIK HOLMSTEDT

Ken­neth Back­gård, ord­fö­ran­de för Norr­bot­tens sjuk­vårdspar­ti, apro­på att vård som ti­di­ga­re fanns på nä­ra håll har flyt­tat. Re­gi­o­na­la par­ti­er med fo­kus på sjuk­vård gick fram­åt i lands­tings­va­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.