Ge bort en god dryck i pre­sent

Metro Sweden (Malmö) - - MAT&DRYCK -

En­ligt en ar­ti­kel i New York Ti­mes är 16 sep­tem­ber den van­li­gas­te fö­del­se­da­gen man kan ha och många da­tum runt om­kring är ock­så fö­del­se­dags­tä­ta. Kanske in­te så kons­tigt att fle­ra i min närms­ta fa­milj fyl­ler år nu i sep­tem­ber. Här är de bäs­ta fö­del­se­dagsvi­ner­na att ge bort el­ler nju­ta av på be­mär­kel­se­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.