För fest­fix­a­ren

Metro Sweden (Malmö) - - MAT&DRYCK -

Ett ut­märkt al­ter­na­tiv till cham­pagne till hal­va pri­set. Clo­til­de Da­ven­ne är vin­ma­ka­ren som ti­di­ga­re ar­be­ta­de för Je­an-Marc Brocard un­der många år. Sen star­ta­de hon sitt eget vi­ne­ri och hen­nes vi­ner har snabbt bli­vit väl­digt om­ta­la­de. Frisk sy­ra, ele­gant kropp och fin mous­se. Per­fekt som ape­ri­tif och ming­el­bub­bel el­ler till lät­ta­re rät­ter med skal­djur el­ler fisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.