Klassisk smak

Metro Sweden (Malmö) - - MAT&DRYCK -

Förs­ta år­gång­en kom 1985, vi­ne­ri­et La Spi­net­ta grun­da­des på 70-ta­let. Den har en kryd­dig och fruk­tig doft med ör­ti­ga to­ner och pas­sar per­fekt till det ita­li­ens­ka kö­ket. Konst­nä­ren Al­brecht Bü­rer lig­ger bakom mål­ning­en på nos­hör­ning­en som finns på eti­ket­ter­na. Han må­la­de nos­hör­ning­en på 1500-ta­let ut­an att ha sett en på rik­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.