Mor­det på Me­re­dith Ker­cher

Metro Sweden (Malmö) - - INTERVJU UPPMÄRKSAMMAT MORDFALL -

Me­re­dith Ker­cher mör­das i sin stu­dent­lä­gen­het.

Aman­da Knox och Raf­fae­le Sol­le­ci­to för­hörs av po­lis ut­an ad­vo­ka­ter när­va­ran­de. Aman­da Knox och Raf­fae­le Sol­le­ci­to häk­tas. Fin­gerav­tryck hit­tas på brotts­plat­sen och de till­hör Rudy Gu­e­de, en yt­lig be­kant till Ker­cher och Knox. Han grips i Tyskland.

Gu­e­de döms till 30 års fäng­el­se för mor­det på Ker­cher. Straf­fet sänks se­na­re till 16 år. Aman­da Knox döms till 26 års fäng­el­se för mord och sex­u­ellt våld. Sol­le­ci­to till 25 år. Do­men över­kla­gas av Knox.

Knox och Sol­le­ci­to fri­as från mor­det och släpps på fri fot. Aman­da återvänder hem till Se­att­le men do­men över­kla­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.