Vac­kert de­ko­re­rad lo­kal

Metro Sweden (Malmö) - - GULDGLOBEN HELGTIPS -

→ Mi­ne­ral. På Sankt Knuts väg 13 lig­ger den­na pär­la som er­bju­der en mer bo­he­misk touch för ert um­gänge, lo­ka­len är vac­kert de­ko­re­rad och un­der vin­ter­halv­å­ret blir det en här­lig im­ma på in­si­dan av ru­tor­na som upp­står när mas­sor av gla­da män­ni­skor sam­las i en li­ten lo­kal. Sankt Knuts väg 13.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.