De tre störs­ta kan bil­da re­ge­ring

Metro Sweden (Malmö) - - INSÄNDARE - DE TRE STÖRS­TA

Var­för gör man in­te ba­ra så att de störs­ta par­ti­er­na bil­dar re­ge­ring?

I vårt fall behövs ju tre för att få ma­jo­ri­tet: S+M+SD. Då är ju sa­ken klar, det vill sä­ga ma­jo­ri­tets­re­ge­ring och även helt de­mo­kra­tiskt löst då des­sa tre har ma­jo­ri­tet från väl­jar­na. De får gö­ra upp i sakfrågorna och se­dan kom­mer de få ige­nom sin bud­get i riks­da­gen. Ing­en kan ju kla­ga på en de­mo­kra­tisk och rätt­vis lös­ning.

FOTO: IBL

»De tre störs­ta« tyc­ker att Ste­fan Löfven (S) ska bil­da re­ge­ring med M och SD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.