Quiz

Metro Sweden (Malmö) - - TIDSFÖRDRIV KORSORD, SUDOKU OCH HOROSKOP -

1 6 sep­tem­ber är en av de all­ra van­li­gas­te fö­del­se­da­gar­na, en­ligt New York Ti­mes. Des­sa mer el­ler mind­re kän­da per­so­ner fyl­ler år då, men vet du vil­ka de är? 1 1897 föd­des Ge­or­ges Ba­tail­le i Frank­ri­ke. Vem var han? A Film­ska­pa­re. B Ut­ri­kesmi­nis­ter. C För­fat­ta­re och fi­lo­sof. 2 Lau­ren Bacall föd­des 1924 i USA– men vem var hon? A Re­pu­bli­kansk po­li­ti­ker B Earl Tup­per­wa­res hust­ru C Skå­de­spe­la­re 3 1956 såg David Cop­per­fi­eld da­gens ljus. Vem är han? A Po­li­tisk agi­ta­tor. B Ame­ri­kansk il­lu­sio­nist. C Sång­a­re i The Cu­re. 4 1968 är Marc Ant­ho­nys fö­del­seår. Vad syss­lar han med? A Ma­ra­ton­lö­pa­re. B Sång­a­re och mu­si­ker. C Konst­när och il­lust­ra­tör. 5 1984 föd­des Du­san Dju­ric – men vem är han? A Fot­bolls­spe­la­re. B Hand­bolls­spe­la­re. C Bas­ket­spe­la­re. → Rätt svar hit­tar du längst ned på näs­ta si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.