»Eko­no­misk kun­skap ska in­te va­ra en klass­frå­ga«

Metro Sweden (Malmö) - - Torsdag / Med Metro -

DEBATT Al­la ung­do­mar kom­mer bli vux­na och be­hö­va be­ta­la räk­ning­ar nå­gon gång, än­då är det just nu fritt upp till sko­lor­na själ­va att be­stäm­ma hur myc­ket tid som läggs på ut­bild­ning i pri­va­te­ko­no­mi. Det­ta mås­te änd­ras, skri­ver Elin Ago­re­li­us.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.