Om rap­por­ten Glo­bal Car­bon Bud­get

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter / Klimatkrisen - FO­TO: UNSPLASH

→ Forsk­nings­i­ni­ti­a­ti­vet Glo­bal Car­bon Pro­ject tar se­dan 2005 år­li­gen fram siff­ror på värl­dens kol­di­ox­id­ut­släpp från fos­si­la bräns­len i rap­por­ten Glo­bal Car­bon Bud­get.

→ Rap­por­ten tas fram av 76 fors­ka­re vid 57 forsk­nings­in­sti­tut i 15 län­der världen över.

→ Glo­bal Car­bon Pro­ject in­går som ett forsk­nings­pro­jekt un­der det glo­ba­la forsk­nings­nät­ver­ket Futu­re Earth.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.