Hjälp­te kol­le­ga – bå­da var­nas

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter / Inrikes - TT

SAM­HÄL­LE. Två an­ställ­da vid För­säk­rings­kas­san i Väs­ter­norr­land var­nas ef­ter att den ena hjälpt den and ras­dot­ter med ett för­äld­ra­pen­nings ären­de. Dot­tern fick bätt­re och snab­ba­re ser­vice jäm­fört me­dan d rasom­vänt a de­på­hjälp, skri­ver Sundsvalls Tid­ning. Per­so­nal an­svars­nämn­den gerd e an­ställ­da varsin var­ning och an­ser att be­te­en­det är att be­trak­tas omen för­tro­en­de­ska­dan­de bi­syss­la.

Kvin­nor­na har upp­gett att de in­te för­stått att de gjor­de fel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.