Skott­loss­ning vid sjuk­hus

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter / Inrikes - TT

BROTT. En 28-årig man har an­hål­lits för en skott­loss­ning som äg­de rum ut­an­för aku­ten i Mal­mö ti­di­ga­re un­der vec­kan, skri­ver Syd­svens­kan. Med hjälp av bland an­nat re­gi­stre­rings­num­ret till en flykt­bil lo­ka­li­se­ra­de po­li­sen den miss­tänk­te.

Po­li­sen trod­de först att skott­loss­ning­en vid aku­ten ha­de kopp­ling­ar till en skjut­ning da­gen in­nan, mot en piz­ze­ria, där en 16-åring ska­da­des. En­ligt upp­gif­ter till tid­ning­en har den kopp­ling­en för­sva­gats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.