Ti­o­tu­sen­tals ton gift i skog

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter / Inrikes - TT

MIL­JÖ. Ti­o­tu­sen­tals ton mil­jö­gif­ter, bland an­nat tungme­tal­ler och di­ox­i­ner, har hit­tas i en bort­glömd skogs­de­på ut­an­för Borås, rap­por­te­rar SVT Väst.

Gif­ter­na här­rör från ett gam­malt ned­lagt re­nings­verk, och tros ha dum­pats un­der 40- och 50-ta­len.

Gif­ter­na tros va­ra en rest från Borås tid som tex­til­stad.

Om­rå­det har spär­rats av. Vem som bär an­svar för gif­ter­na ska nu ut­re­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.