Tig­ge­ri­för­bud upp­hävs

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter / Inrikes - TT

SAM­HÄL­LE. Läns­sty­rel­sen i Hal­land upp­hä­ver det kom­mu­na­la för­bu­det mot tig­ge­ri som Kungs­bac­ka har be­slu­tat om, rap­por­te­rar P4 Hal­land.

En­ligt läns­sty­rel­sen finns ing­et stöd i ord­nings­la­gen för att in­fö­ra till­stånds­plikt för pas­siv pen­ning­in­sam­ling. Fle­ra and­ra kom­mu­ner har ve­lat in­fö­ra nå­gon sorts för­bud mot tig­ge­ri, men fått be­slu­ten upp­häv­da av hög­re in­stan­ser. Skåns­ka Vel­linge har dri­vit frå­gan till Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.