Re­ge­rings­bild­ning: Det här hän­der nu

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter / Inrikes -

→ På fre­da­gen den här vec­kan ska Stefan Löfven ge en förs­ta rap­port om ut­veck­ling­en till tal­man­nen Andreas Nor­lén.

→ På mån­dag ska han ge en upp­föl­jan­de rap­port till tal­man­nen.

→ Där­ef­ter kom­mer tal­man­nens be­sked om vad näs­ta steg blir.

→ Tal­man­nen har ti­di­ga­re gått ut med att Stefan Löfven den­na gång in­te har fått ett van­ligt son­de­rings upp­drag, ut­an att de nu­va­ran­de för­hand­ling­ar­na kom­mer att slu­ta i en stats­mi­nis­ter­om­röst­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.