Lei­la Sö­der­holm

Metro Sweden (Malmö) - - Metro / Jobb - FO­TO: LI­NA EIDENBERG ADAMO

→ Ål­der: 47 år.

→ Bor: Stock­holm.

→ Fa­milj: Man och 3 barn.

→ Gör: Fö­re­lä­sa­re och ex­pert in­om men­tal och fy­sisk trä­ning. Har job­bat med häl­sa i över 20 år.

→ Ak­tu­ell: Med boken »Smyg­trä­na – var­je mi­nut gör skill­nad« som släpps i ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.