För­ut­sätt­ning­ar­na in­för mat­chen

Metro Sweden (Malmö) - - Sport / Lokalt -

→ Om Eslöv vin­ner med 3–2 hem­ma i Bloms­ter bergs­hal­len av­görs kam­pen om tred­je­plat­sen med se­t­räk­ning. När Muhl­hau­sen be­seg­ra­de Eslöv med 3–2 i Tyskland slu­ta­de se­ten 11–10. En myc­ket knapp mar­gi­nal som Eslövs AI bör ha go­da chan­ser att slå. Till den mat­chen ha­de Eslövs ki­ne­sis­ka för­stärk­ning Zhang Fuz­hou än­nu in­te bli­vit spel­klar. De övri­ga i Eslöv­s­trup­pen är Truls Mö­re­gårdh, Ro­bert Svens­son och Io­an­nis Sgo­ro­pou­los.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.