Red­hawks storfa­vo­rit i der­byt mot Rög­le – en­ligt sta­tisti­ken

Metro Sweden (Malmö) - - Sport / Lokalt - OLE TÖRNER SKÅNESPORT.SE

→ Dags för der­by­fest igen i Mal­mö Are­na. På tors­dags­kväl­len kom­mer Rög­le BK på be­sök i sä­song­ens and­ra skåns­ka SHL-der­by.

Det blir det 29:e der­byt mel­lan la­gen i SHL. Av de 28 ti­di­ga­re har Mal­mö Red­hawks vun­nit 21 och Rög­le sju. Det blir allt­så Mal­mö­se­ger tre av fy­ra gång­er la­gen möts.

Av de sju Rög­le­seg­rar­na har fem ta­gits på hem­mais. Förs­ta gång­en man lyc­ka­des vin­na en SHL­match i Mal­mö Are­na var sä­song­en 2015–16 då det blev 3–2. 12 600 åskå­da­re fick se en jämn match som slu­ta­de med ett straffav­gö­ran­de. Pa­trick Ceh­lin sköt in den av­gö­ran­de straf­fen bakom Pon­tus Sjögren. Lars Vol­den – nu­me­ra i Pan­tern – stod i Rög­le­kas­sen.

Störs­ta Mal­mö Red­hawks-se­gern är 7–2 sä­song­en 1993–94.

Störs­ta Rög­le-se­gern kom sam­ma sä­song: 7–3.

Den mål­ri­kas­te mat­chen spe­la­des 2017–

18. Rög­le vann med 8–7 se­dan Craig Schi­ra av­gjort ba­ra 30 se­kun­der in i för­läng­ning­en.

Den målsnå­las­te mat­chen vann Mal­mö Red­hawks med 1–0 1994–

95.

Längs­ta se­ger­svi­ten har Mal­mö Red­hawks som 1993–96 spe­la­de åt­ta mat­cher i rad ut­an att för­lo­ra.

FO­TO: IBL

Red­hawks har vun­nit i snitt 75 pro­cent av al­la mat­cher mot Rög­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.