AI-spe­la­re vann Top 12

Metro Sweden (Malmö) - - Sport / Lokalt - SKÅNESPORT.SE

BORD­TEN­NIS. Da­vid Andersson från Eslövs AI vann den rug­gigt jäm­na U17-klas­sen när bord­ten­ni­sens Top 12 av­gjor­des i Karls­kro­na.

Tre spe­la­re slu­ta­de på kvo­ten 9–2, men Da­vid Andersson knep förstap­lat­sen.

– Just Da­vid är en spe­la­re som har gått fram­åt myc­ket de se­nas­te sex må­na­der­na, sä­ger sport­che­fen Mi­kael Andersson till för­bun­dets hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.