BIB­LI­O­TE­KA­RI­ER­NA TIP­SAR Böc­ker­na som gör suc­cé un­der gra­nen

Hår­da pa­ket un­der gra­nen hör ju­len till. Metro tar hjälp av fy­ra bib­li­o­te­ka­ri­er som gui­dar dig till de per­fek­ta läs­ba­ra julklap­par­na.

Metro Sweden (Malmö) - - Sidan 1 - LIN­NEA JO­HANS­SON

Vem vill in­te hit­ta hår­da pa­ket un­der gra­nen? Metro har ta­git hjälp av fy­ra bib­li­o­te­ka­ri­er som gui­dar dig till de bäs­ta läs­ba­ra julklap­par­na.

FO­TO: ROOM THE AGENCY/ALAMY/IBL

FO­TO: RO­MAN LACHEEV/ALAMY/IBL

Jul­le­dig­he­ten är ett per­fekt till­fäl­le att kom­ma in i en rik­tig läs­käns­la. Metro har bett fy­ra bib­li­o­te­ka­ri­er ge si­na bäs­ta bok­tips in­för hel­ger­na.

An­na Falk, Stads­bib­li­o­te­keti Mal­mö.

Ni­na Ols­son, Stads­bib­li­o­te­keti Mal­mö.

Eme­lie Kelln­ber­ger, Me­di­o­te­ket, Stock­holm.

Sa­ra Larsson, Stads­bib­li­o­te­keti Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.