Pi­not Meu­ni­er

Metro Sweden (Malmö) - - Mat & Dryck -

Egly-Ou­ri­et hål­ler till i Am­bon­nay i Cham­pagne känt för si­na Pi­not No­ir-od­ling­ar. De äger även två hek­tar Pi­not Meu­ni­er, och i det­ta vin gör man nå­got som är hyf­sat unikt i Cham­pagne – ett vin på 100 pro­cent Pi­not Meu­ni­er. Det här är en smak­rik och kom­plex cham­pagne med myc­ket smak av rö­da äpp­len. Ser­ve­ra i en bre­da­re ku­pa.

Egly-Ou­ri­et »Les Vig­nes de Vrig­ny Pre­mi­er Cru«, Cham­pagne, Frank­ri­ke, nr 97073, 479 kr, 750 ml, 12,5% al­ko­hol

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.