För spän­ningsäls­ka­ren

Metro Sweden (Malmö) - - Litteratur Bästa Julklappsböckerna -

Eme­lie Kelln­ber­ger tip­sar om: »Tig­ga­rens hand« av Ol­le Lön­naeus

»I Mal­mö dug­gar gäng­mor­den tätt och mordut­re­dar­na Jon­ny och Eva kopp­las in. Snabbt ser de ock­så sam­ban­den mel­lan de många mord på tiggare som skett. För att lö­sa mor­den mås­te de få in­vå­nar­na i för­or­ten Ro­sen­gård att li­ta på po­li­sen.« An­na Falk och Ni­na Ols­son tip­sar om: »Cof­fin Ro­ad« av Pe­ter May

»Uppslu­kan­de spän­nings­ro­man från Ytt­re Hebri­der­na. En man spo­las upp på en strand, helt ut­an minne. På en av­läg­sen klippö hit­tas ett lik och i Edin­burgh grubb­lar en ton­års­flic­ka över vad som egent­li­gen hän­de hen­nes dö­de far. Intri­gen tät­nar, fi­na­len sker i full storm.« Sa­ra Larsson tip­sar om: »Kå­da« av Ane Ri­el

»Den här boken har någ­ra år på nac­ken men för­tjä­nar att näm­nas igen. En märk­ligt fin­stämd deckare ut­an en en­da po­lis. Om en an­norlun­da barn­dom, om ut­an­för­skap och psy­kisk ohäl­sa.«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.