Lås in dig – och för­sök ta dig ut

Metro Sweden (Malmö) - - Guldgloben Helgtips - FO­TO: PRESSFOTO

The Al­ley Es­cape Rooms.

Du och ditt lag får hö­ra bak­grunds­hi­sto­ri­en in­nan ni slängs in i ert även­tyr. Un­der tids­press bju­der The Al­ley Es­cape Rooms tre oli­ka rum på oli­ka te­man, bland an­nat kon­troll­rum­met. Vå­gar ni för­sö­ka ta er ut? Da­vid­halls­ga­tan 25.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.