Upp­lev värl­den i vir­tu­al re­a­li­ty

Metro Sweden (Malmö) - - Guldgloben Helgtips - FO­TO: PRESSFOTO

Li­mit­less Re­a­li­ty ApS.

Ut­ma­na ditt in­re på även­tyr med en vir­tu­al re­a­li­tyupp­le­vel­se. Li­mit­less Re­a­li­ty er­bju­der oli­ka pa­ket som pas­sar al­la som vill gö­ra nå­got till­sam­mans. Ing­et är verk­ligt, men allt känns mer än le­van­de. Hyl­lie Bou­le­vard 19.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.