Tram­po­lin­park för al­la åld­rar

Metro Sweden (Malmö) - - Guldgloben Helgtips - FO­TO: PRESSFOTO

JUMP Tramp­li­ne Park Malm.

→ Väl­kom­men till en häf­tig mil­jö fylld av ener­gi och gläd­je. I den­na gi­gan­tis­ka tram­po­lin­park (näs­tan 3 000 kvadrat­me­ter!) finns tram­po­li­ner för al­la, oav­sett stor­lek och er­fa­ren­het. Här finns gott om ut­rym­me för ak­ti­vi­tet, trä­ning, lek och ut­ma­ning. Jä­gers­ro­vä­gen 177, Mal­mö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.