Tolv de­tal­jer som fix­ar jul på job­bet

Metro Sweden (Malmö) - - Home Inredning -

Jul­käns­lan.

Vi till­bring­ar ju näs­tan all vår vak­na tid på job­bet och så även in­för jul. Så var­för ska du ba­ra ha det jät­te­ju­ligt hem­ma? Vi tyc­ker att vi för­tjä­nar att ha ett julpyn­tat skriv­bord, el­ler hur?

→ Redaktör på Metro Mo­de Ho­me.

→ Klä in da­torn i glit­ter och det är upp­lagt för suc­cé! 29 kro­norÅh­léns.→ Hur ro­lig mugg? 98 kro­norTy­po.

→ Den­na gråa gran ger en här­lig ret­ro­käns­la. 36 kro­norAd­li­bris.

→ Såklart mås­te ju även din an­teck­nings­bok va­ra röd vid jul. 85 kro­norMo­no­graph.

→ Du be­hö­ver ju ock­så en fin jul­pen­na! 29 kro­norVård­väs­kan.

→ Drick vat­ten el­ler val­fri kall­dryck ur den­na fan­tas­tis­ka flas­ka. 58 kro­norSass & Bel­le.

→ Det går in­te att julpyn­ta ut­an att ha minst en tom­te på plats.39 kro­norÅh­léns.

→ Om kon­to­ret tillå­ter, ha ett ljus som spri­der my­si­ga dof­ter på din plats. 179 kro­norSkan­di­na­visk.

→ Ha en fin box på skriv­bor­det där du kan för­va­ra små­sa­ker. 39 kro­norLa­ger­haus.

→ Du får ju in­te plats med en stor jul­gran på skriv­bor­det, men en mi­ni­gran! 158 kro­norStar tra­ding.

→ Hur my­sigt är det in­te att tit­ta på en snö­glob? 419 kro­norBloo­ming­vil­le.

→ Kanske den fi­nas­te jul­mug­gen vi sett? 79 kro­norLa­ger­haus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.