Ef­ter ka­o­set: Co­pa Li­ber­ta­do­res ska av­gö­ras i Madrid

Der­by­ri­va­ler­na Boca Ju­ni­ors och Ri­ver Pla­te ska gö­ra upp om ti­teln som Sy­da­me­ri­kas bäs­ta lag – i Madrid. På sön­dag går mat­chen av sta­peln ef­ter ka­o­set se­nast.

Metro Sweden (Malmö) - - Sport - FILIP HÄGGBERG

→ För en knapp må­nad se­dan tog Boca Ju­ni­ors emot Ri­ver Pla­te i den förs­ta mat­chen av två i Co­pa Li­ber­ta­do­res­fi­na­len. Der­byt mel­lan Buenos Aires-ri­va­ler­na slu­ta­de 2–2 och allt var öp­pet in­för den and­ra, av­gö­ran­de ba­tal­jen en dryg vec­ka se­na­re.

Men den mat­chen spar­ka­des ald­rig i gång. På väg till are­nan at­tac­ke­ra­des Boca Ju­ni­ors spelar­buss med ste­nar och pep­par­spray, och fle­ra spe­la­re var­ken kun­de el­ler vil­le spe­la. Till slut sköts den upp på obe­stämd tid.

För­ra vec­kan stod det klart att mat­chen flyt­tas på grund av sä­ker­hets­skäl – till Eu­ro­pa. Och på sön­dag är det dags. Då ska Sy­da­me­ri­kas mot­sva­rig­het till Cham­pi­ons Le­a­gue av­gö­ras på San­ti­a­go Ber­na­beu-sta­di­on i Madrid.

Re­dan ett dygn ef­ter bil­jett­släp­pet ha­de över 150 000 an­sök­ning­ar kom­mit in, rap­por­te­ra­de spans­ka Mar­ca. San­ti­a­go Ber­na­beu, där La Li­ga-klub­ben Re­al Madrid spe­lar till var­dags, har plats för drygt 80 000 åskå­da­re.

20.30 svensk tid på sön­dags­kväl­len är det av­spark mel­lan Boca Ju­ni­ors och Ri­ver Pla­te. Eu­rosport 1 sän­der mat­chen.

FO­TO: AGUSTIN MARCARIAN/GET­TY

Ri­ver Pla­te och Boca ju­ni­ors i Su­per­co­pa Ar­gen­ti­na 2018. Nu när Co­pa Li­ber­ta­do­res ska av­gö­ras möts la­gen i Spa­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.