För den som vill lä­ra sig någon­ting nytt

Metro Sweden (Malmö) - - Litteratur Bästa Julklappsböckerna -

Eme­lie Kelln­ber­ger tip­sar om: »Sy klän­ning­ar! Den ul­ti­ma­ta klän­nings­gui­den« av Ta­nya Whe­lan

»Lär dig sy eg­na klän­ning­ar! Boken in­ne­hål­ler mön­s­te­rark, tyd­li­ga in­struk­tio­ner i text och bild, gui­de till hur man änd­rar klän­ning­ar­na så att de pas­sar oli­ka fi­gu­rer och en mängd bra tips. In­struk­tio­ner till fler än 200 oli­ka klän­ning­ar.«

An­na Falk och Ni­na Ols­son tip­sar om: »Re­sa in i tom­he­ten – en be­rät­tel­se från Sy­ri­en« av Sa­mar Yaz­bek

»Ett unikt re­por­tage från kri­gets Sy­ri­en, skri­ven med glö­dan­de pen­na av en ung kvinn­lig jour­na­list och flyk­ting, som åter­vänt i hem­lig­het. Det är omöj­ligt att in­te be­rö­ras av den verk­lig­het man mö­ter.«

Sa­ra Larsson tip­sar om: »Sväl­ten« av Mag­nus Väs­ter­bro

»Jag viss­te ingen­ting om sväl­ten i Sve­ri­ge 1867–1869 in­nan, men Mag­nus Väs­ter­bro lyc­kas gö­ra det li­ka spän­nan­de som en deckare. Ut­an ett en­da fo­to får man en kri­stall­klar bild av Sve­ri­ge i en tid då kung­en fros­sar och de då­li­ga skör­dar­na ses som Guds straff.«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.