Tolv tips för att tjuv­star­ta vår­käns­lan

Metro Sweden (Malmö) - - Sidan 1 - Text: Jen­ny Nguy­en → Stu­dent

Ja­nu­a­ri är tufft på många oli­ka sätt – in­te minst mot plån­bo­ken. Per­fekt till­fäl­le att pa­u­sa från kon­sum­tions­het­sen och i stäl­let um­gås med dig själv el­ler med and­ra ge­nom gra­tis­ak­ti­vi­te­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.