Lät­ta­re än många tror – så fix­ar du hem­ma­gjord sus­hi på ett kick

Att gö­ra egen sus­hi be­hö­ver in­te va­ra svårt. Här är el­va sus­hi­bi­tar och till­be­hör du lätt släng­er ihop hem­ma.

Metro Sweden (Malmö) - - Sidan 1 - JO­NAS CRAMBY

Om du vill ser­ve­ra sus­hi hem­ma kan du an­ting­en äg­na li­vet åt kons­ten att gö­ra per­fek­ta ni­gi­ris och ma­ki­rul­lar. El­ler så skär du ba­ra upp li­te rå fisk och ser­ve­rar i ett norib­lad. Det är ur­gott det med.

Ja­pansk hem­ma­sus­hi är opre­ten­tiöst, mof­figt och krä­ver mi­ni­malt med mat­lag­ning. Det är i prin­cip ba­ra att ko­ka ris, skä­ra upp och du­ka fram. Se­dan in­stru­e­rar du di­na gäs­ter att läg­ga li­te ris i ett norib­lad, dip­pa en bit fisk i so­ja, läg­ga på och top­pa med val­fria gre­jer. Man kan gö­ra allt från mi­ni­ma­lis­tis­ka små vack­ra te­ma­ki­rul­lar till max­i­ma­lis­tis­ka nori­bur­ga­re med bå­de ma­jjo, sri­racha och kimchi. Rul­la och stop­pa snabbt i mun­nen me­dan det fort­fa­ran­de är fra­sigt. Ju­ste­ra, re­pe­te­ra och pra­ta med mat i mun­nen, li­te som en ja­pansk tacomid­dag.

1 Kewpie. Ja­pansk, ex­tra uma­mistinn ma­jon­näs som finns på väl­sor­te­ra­de mat­bu­ti­ker.

2 Sri­racha. En chi­lisås av asi­a­tiskt snitt. In­te så

ja­pansk kanske, men gott till hem­ma­sus­hi.

3 Ja­pansk so­ja att dip­pa fis­ken i. Klic­ka gär­na i li­te wa­sa­bi ock­så. Även ri­ven pep­par­rot fun­ge­rar.

4 No­ri. Ros­ta­de fra­si­ga sjö­gräs­blad som fun­ge­rar som hem­ma­sus­hins tor­til­la­bröd där allt det and­ra stop­pas och görs till rul­lar.

5 Tunt ski­va­de grön­sa­ker samt se­sam­blad/ shi­so – en ört som finns på den asi­a­tis­ka mat­bu­ti­ken un­der nam­net pe­ril­la.

6 Tunt ski­va­de ja­pans­ka pick­les.

7 Se­sa­m­ol­ja att dip­pa fis­ken i.

8 Kokt rund­kor­nigt ris, of­ta kal­lat sushi­ris smak­satt med en­kel sus­hi-su – li­ka de­lar mi­rin och ris­vi­nä­ger plus salt en­ligt smak.

9 Kimchi. Hem­gjord el­ler köpt. Att äta mel­lan tug­gor­na el­ler stop­pa i din handrul­le.

10 Rå fisk av sus­hi­k­va­li­tet, ski­vad mot la­mel­ler­na. I det­ta fall gös även om jag miss­tän­ker att sal­ma­lax är den mest van­li­ga for­men av hem­ma­sus­hi­fisk.

11 Fu­rika­ke, ja­pansk se­sam­frö­ba­se­rad krydd­bland­ning. Finns i den asi­a­tis­ka af­fä­ren.

FOTO: JO­NAS CRAMBY

Ett fräscht sus­hi­bord är lätt att du­ka upp. Mi­ni­malt med mat­lag­ning och per­fekt för skönt snack och sam­va­ro – li­te som en ja­pansk tacomid­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.