Säll­synt syn när sy­na­go­ga flyt­tas

Metro Sweden (Malmö) - - Fredag - METRO FOTO: KE­VIN LAMARQUE/REU­TERS/TT

USA Washing­tons förs­ta och älds­ta sy­na­go­ga, Adas Isa­rel från 1876, fär­da­des i vec­kan på en ra­di­o­styrd an­ord­ning ge­nom den ame­ri­kans­ka hu­vud­sta­dens ga­tor. An­led­ning­en till flyt­ten är att sy­na­go­gan ska ut­gö­ra hörn­ste­nen i sta­dens ju­dis­ka mu­se­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.