Högt in­tres­se för vac­cin

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter - TT

HÄL­SA. Sprid­ning­en av in­flu­en­sa vän­tas ta ny fart. För de som vill vac­ci­ne­ra sig är det hög tid att gö­ra det nu. Men till­gång­en på vac­cin va­ri­e­rar fort­fa­ran­de över lan­det, no­te­rar Folk­hälso­myn­dig­he­ten.

In­tres­set för att vac­ci­ne­ra sig har i år va­rit stör­re än nor­malt, vil­ket i hös­tas re­sul­te­ra­de i att fle­ra lands­ting fick brist på vac­cin. Se­dan dess har

33 000 nya do­ser le­ve­re­rats och de när­mas­te vec­kor­na vän­tas yt­ter­li­ga­re cir­ka 15 000 do­ser.

FOTO: GORM KALLESTAD/TT

I hös­tas var det brist på vac­cin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.