Fart­ka­me­ra sprängd i Lu­leå

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter - TT

BROTT. Att fart­ka­me­ror sa­bo­te­ras i Sve­ri­ge har hänt för­ut. De har må­lats över, ta­gits ner, sla­gits sön­der el­ler skju­tits på. Men Tra­fik­ver­ket har ald­rig va­rit med om att en sprängts sön­der – för­rän nu.

På väg 97 i höjd med Sun­der­by sjuk­hus ut­an­för Lu­leå spräng­des fart­ka­me­ran där un­der ny­års­nat­ten, vil­ket NSD var först att rap­por­te­ra.

Nu mås­te he­la an­ord­ning­en mås­te by­tas vil­ket be­räk­nas kos­ta näs­tan 400 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.