Tap­pa­de con­tain­rar på väg

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter - METRO

NORD­SJÖN. För­ra vec­kan tap­pa­de ett av värl­dens störs­ta far­tyg, MSC Zoe, över 270 con­tain­rar i ha­vet i Nord­sjön. Nu be­fa­rar man att någ­ra av con­tain­rar­na kan fly­ta med ström­mar­na och nå den svens­ka väst­kus­ten, skri­ver Bo­hus­län­ning­en. Hit­tills har fle­ra con­tain­rar, någ­ra av dem sön­der­slag­na, spo­lats i land i Ne­der­län­der­na och Tyskland.

FOTO: REMKO DE WAAL/ANP/AFP/TT

Ett hav kom­mer las­tat med... tap­pa­de con­tain­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.