Vid Ju­ra­ber­gen

Metro Sweden (Malmö) - - Ma T& Dryck -

Man­nen bakom Lu­lu Vig­ne­ron är ar­ki­tek­ten i Pa­ris som dröm­de om att gö­ra vin. Han ham­na­de i Ju­ra. Här gör han i li­ten ska­la oli­ka ty­pis­ka vi­ner för re­gi­o­nen. Hans Sa­vag­nin, som är en lo­kal grön dru­va, har en ele­gant men än­då ru­stik smak och pas­sar helt per­fekt till ljust kött och få­gel el­ler till ve­ge­ta­ris­ka rät­ter med myc­ket rot­fruk­ter, ör­ter, svamp och en krä­mig sås.

2014 Lu­lu Sa­vag­nin, Ju­ra, Frank­ri­ke, nr 73259, 369 kr, 750 ml, 12% al­ko­hol

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.