Vul­ka­niskt vin

Metro Sweden (Malmö) - - Ma T& Dryck -

Det är få som för­knip­par Te­ne­rif­fa med vin­till­verk­ning men fak­tum är att det görs många vi­ner här. Pre­cis vid fo­ten av vul­ka­nen Tei­de lig­ger om­rå­det Val­le de Orota­va och här od­las bland and­ra dru­van listán negro och tin­til­la som ut­gör kom­po­nen­ter­na i det här vi­net. Det har en mus­tig, varm och kryd­dig doft och smak. Ser­ve­ra det gär­na aning­en kylt.

2017 7 Fu­en­tes, Val­le de la Orota­va, Spa­ni­en, nr 2763, 149 kr, 750 ml, 13% al­ko­hol

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.