Nor­man­di­es frukt

Metro Sweden (Malmö) - - Ma T& Dryck -

Must på eko­lo­gis­ka pä­ron från Nor­man­die i västra Frank­ri­ke. Att mus­ta äpp­le och pä­ron är en pro­cess som går fle­ra tu­sen år till­ba­ka i ti­den. Mus­ten är kol­sy­rad och har en fräsch och fruk­tig smak. Den pas­sar per­fekt till krydd­star­ka rät­ter, ga­let­tes och crêpes el­ler till des­ser­tos­tar. Päron­trä­den vars frukt gett den­na must är fle­ra hund­ra år gam­la.

2016 Jus de Po­ires Pé­til­lant bi­o­lo­gi­que, Frank­ri­ke, nr 1957, 42 kr, 750 ml, al­ko­hol­fri

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.