Sve­ri­ge mö­ter An­go­la i VM

Metro Sweden (Malmö) - - Måndag Med Metro - FO­TO: TT

Kloc­kan 20.30 i kväll bör­jar mat­chen mel­lan Sve­ri­ge och An­go­la i hand­bolls-VM. Om du in­te kan va­ra på plats i Royal Are­na i Kö­pen­hamn vi­sas mat­chen på TV3 och Vi­aplay.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.