»Värl­dens störs­ta re­li­giö­sa fes­ti­val« på­bör­jas

Metro Sweden (Malmö) - - Måndag Med Metro - REUTERS FO­TO: DANISH SIDDIQUI/REUTERS/TT

INDIEN I mor­gon star­tar den hin­du­is­ka fes­ti­va­len Kumbh Me­la – som of­ta be­skrivs som värl­dens störs­ta re­li­giö­sa sam­man­komst – i Indien. Un­der går­da­gen smyg­star­ta­de tro­en­de fes­ti­va­len när de bad ef­ter att ha ta­git ett he­ligt dopp i Sang­am, den plats där Ganges fly­ter sam­man med Yamu­na-flo­den och Sa­ras­wa­ti-flo­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.