Ba­dou Jack i lätt tung­vikt

Metro Sweden (Malmö) - - Sport | Boxning -

→ Ål­der: 35 år

→ Längd: 185 cm

→ Vikt­klass: Lätt tung­vikt (79 kg)

→ Från: Stock­holm

→ Bor: Las Ve­gas, USA

→ Proffsmat­cher: 26 (22 seg­rar, 1 för­lust, 3 oav­gjor­da)

→ Världs­mäs­ta­re: Ha­de WBC-bäl­tet i su­per mel­lan­vikt mel­lan vå­ren 2015 och som­ma­ren 2017 in­nan han av­sa­de sig ti­teln för att gå upp en vikt­klass. Blev di­rekt WBA-världs­mäs­ta­re i lätt tung­vikt i au­gusti 2017 med av­sa­de sig även det bäl­tet kort där­ef­ter för att istäl­let gå en ti­tel­match om WBC-bäl­tet i sam­ma vikt­klass. Går på lör­dag en match om WBA:s

in­te­rim­mäs­t­ar­bäl­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.